velikost textu

Syntéza a funkce steroidních hormonů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza a funkce steroidních hormonů
Název v angličtině:
Synthesis and Function of Steroid Hormones
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michal Žižka
Vedoucí:
PhDr. Tereza Odcházelová
Oponent:
RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Id práce:
175726
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
steroidní hormony, syntéza steroidů, kůra nadledvin, biologické účinky steroidů
Klíčová slova v angličtině:
steroid hormones, sythesis of steroids, adrenal cortex, biological function of steroids
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michal Žižka 1.59 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Odcházelová 719 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 152 kB