velikost textu

Proměna pohledu na dítě a dětství v letech 1948 - 1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměna pohledu na dítě a dětství v letech 1948 - 1989
Název v angličtině:
Perception changes of the view of children and childhood from 1948 to 1989
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Eliška Vondrysová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Oponent:
Mgr. Barbora Loudová Stralczynská
Id práce:
175661
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dítě, dětství, postavení dítěte v rodině, postavení dítěte ve společnosti, výchova v socialistickém Československu, učitel
Klíčová slova v angličtině:
child, childhood, child´s position in the family, child´s position in the society, socialistic education in Czechoslovakia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Eliška Vondrysová 2.41 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. 313 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 318 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 153 kB