velikost textu

Fyzická kondice fotbalových rozhodčí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fyzická kondice fotbalových rozhodčí
Název v angličtině:
Physical fitness football referees
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Anna Koldová
Vedoucí:
PaedDr. Ladislav Pokorný
Oponent:
PaedDr. Jana Hájková
Id práce:
175643
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (B BI-TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rozhodčí, fotbal, kondice, sportovní trénink, zotavení, vytrvalost
Klíčová slova v angličtině:
referee, football, condition, sports training, recovery, perseverance
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anna Koldová 515 kB
Stáhnout Příloha k práci Anna Koldová 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ladislav Pokorný 350 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Jana Hájková 549 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 153 kB