velikost textu

Odstavec jako kognitivní jednotka výstavby neliterárních textů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odstavec jako kognitivní jednotka výstavby neliterárních textů
Název v angličtině:
Paragraph as a Cognitive Unit of Non-Literary Texts
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Vanda Obdržálková, Ph.D.
Id práce:
175635
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Překladatelství: čeština - španělština (PCS)
Přidělovaný titul:
---
Datum obhajoby:
12. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
syntaktická a tematická struktura odstavce|srovnatelné a paralelní texty|normy v překladu|koheze|koherence
Klíčová slova v angličtině:
Syntactic and thematic paragraph structure|comparable and parallel texts|norms in translation|cohesion|coherence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vanda Obdržálková, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vanda Obdržálková, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vanda Obdržálková, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 297 kB