velikost textu

Znalosti alimentárních bakteriálních nákaz u rodičů žáků 1. stupně vybrané ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Znalosti alimentárních bakteriálních nákaz u rodičů žáků 1. stupně vybrané ZŠ
Název v angličtině:
The knowledge of the alimentary bacterial infections by parents of selected younger elementary school children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michala Prokopcová, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Oponent:
Ing. Alena Váchová
Id práce:
175610
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Alimentární nákaza, bakterie, prevence, dotazníkové šetření, respondent
Klíčová slova v angličtině:
Alimentary infection, bacterium, prevention, questionnaire survey, respondent
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michala Prokopcová, DiS. 1.22 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michala Prokopcová, DiS. 1.53 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 479 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Alena Váchová 497 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB