velikost textu

Závazky v partnerských vztazích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Závazky v partnerských vztazích
Název v angličtině:
Commitments in Love Relationships
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Matyášová
Vedoucí:
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D.
Id práce:
175560
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SOC)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
závazek|partnerství|láska|individualismus|identit
Klíčová slova v angličtině:
commitment|love|relationship|individualism|intimacy
Abstrakt:
Abstrakt Ve své diplomové práci se zabývám problematikou závazků v partnerských vztazích. Zajímalo mě, jak se změnila jejich povaha v dnešní době akcentující individualismus a flexibilitu. Závazky zkoumám z hlediska spojování části naší identity ve společnou a zároveň zachováváním autonomie v dostatečné míře pro naši svobodu k reflexivitě. Provedla jsem šestnáct polostrukturovaných kvalitativních rozhovorů s muži i ženami v mladé dospělosti, abych zjišťovala jejich vnímání závazku, představy o smysluplném vztahu a strategie volby výběru právě daného partnera v kontextu ostatních možných. Klíčová slova Závazek, láska, partnerství, individualismus, autonomie
Abstract v angličtině:
Abstract In my diploma thesis I intend to look into the issue of commitment in love relationships. I wonder how it is influenced by the nature of nowadays society enhancing individualism and flexibility. Commitments are based in merging our own identity with identity of our partner. But crucial is to balance it with our own autonomy and freedom. Commitment means putting certain restrictions to our future choices. I made sixteen semi-structured qualitative interviewes based on grounded theory and I looked for answers how they perceive commitments in love relationships, what meaningful partnership means to them and how they cope with comparing potential alternatives. Keywords Commitment, love, relationship, individualism, autonomy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Matyášová 1.89 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Matyášová 820 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Matyášová 35 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Matyášová 34 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D. 624 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB