text size

Senioři se zrakovým posižením v kontextu kvality života s Alzheimerovou chorobou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Senioři se zrakovým posižením v kontextu kvality života s Alzheimerovou chorobou
Titile (in english):
Seniors with visual impairment in the context of life quality woth Alzheimer diseade
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Barbora Zikmundová
Supervisor:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Thesis Id:
175552
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Study programm:
Specialization in Education (B7507)
Study branch:
Czech Language Oriented at Education — Special Education Oriented at Education (B ČJ-SPG)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
22/01/2018
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
stáří, Alzheimerova choroba, zraková postižení, Palata, kvalita života seniorů
Keywords:
old age, Alzheimer disease, visual impairment, Palata, quality of old age life
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Barbora Zikmundová 2.12 MB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 786 kB
Download Opponent's review PhDr. Monika Mužáková, Ph.D. 1.21 MB
Download Defence's report doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 154 kB