velikost textu

Senioři se zrakovým posižením v kontextu kvality života s Alzheimerovou chorobou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Senioři se zrakovým posižením v kontextu kvality života s Alzheimerovou chorobou
Název v angličtině:
Seniors with visual impairment in the context of life quality woth Alzheimer diseade
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Zikmundová
Vedoucí:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Id práce:
175552
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-SPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stáří, Alzheimerova choroba, zraková postižení, Palata, kvalita života seniorů
Klíčová slova v angličtině:
old age, Alzheimer disease, visual impairment, Palata, quality of old age life
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Zikmundová 2.12 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 786 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Monika Mužáková, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 154 kB