velikost textu

Využití ICT managementem školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití ICT managementem školy
Název v angličtině:
.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Daniel Preisler
Vedoucí:
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
Id práce:
175545
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ICT (informační a komunikační technologie), informační systém, řízení, plánování, management
Klíčová slova v angličtině:
ICT (Information and Communication Technologies), information system management, planning, management
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Daniel Preisler 3.56 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 439 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. 513 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB