velikost textu

Role asistenta pedagoga u žáků s narušenou komunikační schopností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role asistenta pedagoga u žáků s narušenou komunikační schopností
Název v angličtině:
Role of teaching assistant for pupils with impaired communication ability
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Starková
Vedoucí:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Id práce:
175446
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-SPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
asistent pedagoga, narušená komunikační schopnost, školní zralost
Klíčová slova v angličtině:
teaching assistant, impaired communication ability, school maturity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Starková 768 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 707 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB