velikost textu

Ašsko "zapomenuté" a jeho místa paměti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ašsko "zapomenuté" a jeho místa paměti
Název v angličtině:
"Forgotten" Aš region and his places of memory
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petr Židov
Vedoucí:
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Id práce:
175421
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - české dějiny v evropském kontextu (HCD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Aš|Ašsko|místa paměti|kolektivní paměť|paměťová studia
Klíčová slova v angličtině:
Aš|Aš region|places of memory|collective memory|memory studies
Abstrakt:
Město Aš, potažmo celý ašský region, byly téměř po celou svou doloženou historii místem, jež bylo nepřetržitě obýváno obyvatelstvem německé národnosti, které muselo nuceným vystěhováním po konci druhé světové války opustit své domovy, jež byly generacemi budovány a předávány kontinuálně dalším nositelům specifických tradic tohoto regionu. Staletí přetrvávající kontinuita obyvatel s tímto krajem byla násilně zpřetrhána. Zůstala tak sídla a místa, která ztratila svou paměť. Nové obyvatelstvo si muselo vztah k tomuto kraji postupně zcela nově vybudovat. Tato práce si vytkla cíl zmapovat místa paměti, která se vázala díky nacionálnímu a náboženskému charakteru regionu zcela k německé historii a na jejich příkladu zjistit, jakým způsobem se vyvíjel vztah vyměněného obyvatelstva ke svému novému působišti po roce 1945 a zejména pak po roce 1989, kdy se mohlo začít díky uvolnění politických poměrů k problematice starých i nových míst paměti přistupovat otevřeněji.
Abstract v angličtině:
The town Aš, its whole region, used to be the place permanently inhabited by people of German origin, as all the historical documents report. After the end of the world war two, people of German origin were forced to leave their homes which were built and handed over throughout the centuries and therefore became the prominent bearers of Aš region tradition. This long lasting continuity of inhabitation by these people was unnaturally intrerrupted and many places and settlements lost their memories. The new residents had to build the relationship to their new homes from the beginning. The aim of this thesis is to describe the places of memory which are, owing to nationalistic and religious character of the region, entirely tied to German history, and by means of their analysis find out how the newcomers´ relationship to their new homes developed. The focus will be taken on the time period after 1945 and, especially, time period after 1989 when, on account of easing political situation, the new and old memory places could be viewed more objectively than before.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Židov 825 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petr Židov 16.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Židov 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Židov 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 311 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. 152 kB