velikost textu

Legitimita umělých potratů dnes

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Legitimita umělých potratů dnes
Název v angličtině:
The Question of Abortion Today
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Mirka Dřínková
Vedoucí:
Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Id práce:
175251
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (N6101)
Obor studia:
Filozofie (FIL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
aplikovaná etika|potrat|morální status plodu|svoboda volby|ženská práva|práva otců|osoba|sex|tělesná integrita|diskurz
Klíčová slova v angličtině:
applied ethics|abortion|moral status of fetus|pro-choice|women‘s rights|father rights|person|sex|bodily integrity|discourse
Abstrakt:
Abstrakt (česky): Práce se zabývá problematikou umělých potratů. Zaměřuje se na obvyklý způsob obhajoby potratů v České republice a podrobuje jej kritickému zkoumání. Vychází ze současné podoby filozofické diskuze o umělých potratech, na jejímž pozadí zkoumá argumenty, kterými se potraty běžně obhajují. Následně je podrobena kritice argumentace na základě tělesné integrity ženy a argumentace vedená z feministických pozic. Práce ukazuje, že tyto způsoby obhajoby se vyhýbají jádru problému a zastírají podstatné otázky, jako jsou postavení plodu, práva otců, povaha rozhodování o potratech a dopad současného způsobu prezentace potratů na ženy. Jako centrální je naopak představena protiváha základních sexuálních potřeb a odpovědnosti za počatý život. K teoretické otázce postavení počatého dítěte je zaujato skeptické stanovisko. Následná argumentace dochází k závěru, že z tohoto skepticizmu plyne i nemožnost nezpochybnitelného řešení přípustnosti potratů. To vede k hledání fundamentů současného diskurzu, který je představuje jako přípustné. Na pozadí uvedených filozofických problémů se současná obhajoba potratů ukazuje jako bytostně amorální a zavádějící, a to bez ohledu na otázku faktické přípustnosti potratů.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The thesis deals with the problem of induced abortions. It focuses on, and offers an analysis of, common ways in which abortion has recently been defended in the Czech Republic. In an examination of usual lines of defence of abortion, a description of ongoing philosophical debate about morality of abortion is employed. Arguments founded on bodily integrity and drawn from general feministic positions are attacked with the aim to show that all these ways of defending abortion elude the crucial problems such as the moral status of a fetus, father rights, the nature of discourses which underlie women’s choices to abort, and the consequences of the common contemporary view of abortions for women’s lives. The tension between basic sexual needs and responsibility for a human life that begins is set forth as the pivotal problem. Concerning the theoretical question of the moral status of a fetus, the thesis endorses a skeptical stance. As a consequence, unassailable solution to the question of permissibility of abortions is rejected as an impossible task. Such a negative result invites a question of how, if at all,the contemporary discourse might be substantiated in which abortions are treated quite straightforwardly as permissible acts. The acquaintance with philosophical problems concerning abortion allows us to uncover the criticised lines of defense of abortion as deeply amoral and delusory, regardless of how the question about permissibility of abortion is eventually handled.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Mirka Dřínková 1.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Mirka Dřínková 316 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Mirka Dřínková 241 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. 306 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Václav Němec, Ph.D. 412 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr. 157 kB