velikost textu

Nadaný žák s Aspergerovým syndromem v běžné ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nadaný žák s Aspergerovým syndromem v běžné ZŠ
Název v angličtině:
Gifted pupil with Asperger´s syndrome in a regular elementary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Helena Roháčová, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jaroslav Pěnička
Id práce:
175176
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nadání, talent, identifikace nadaného žáka, Aspergerův syndrom, formy a metody práce, plán pedagogické podpory, rodina
Klíčová slova v angličtině:
Talent, gifted pupil identification, Asperger's syndrome, forms and methods of work, a pedagogical support plan, family
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem teoretické části diplomové práce je popsat problematiku výchovy a vzdělávání nadaných dětí s poruchou autistického spektra v kontextu psychologické, vzdělávací a výchovné podpory z řad organizací vedených odborníky. Teoretická část je východiskem k výzkumné části diplomové práce, jejímž cílem je zjistit, jak zefektivnit výchovu a vzdělávání nadaného dítěte s Aspergerovým syndromem v běžné ZŠ. Zvolenou metodou je akční učitelský výzkum a v něm pak další výzkumné metody tj. pozorování, rozhovor, analýza výsledných prací a analýza osobní dokumentace. KLÍČOVÁ SLOVA nadání, talent, identifikace nadaného žáka, Aspergerův syndrom, formy a metody práce, plán pedagogické podpory, rodina
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The theoretical part of the thesis is a description of educating of the gifted child with Asperger´s syndrome in the context of psychological and institutional educational support led by experts. The theoretical part is the starting point for the research part of the thesis which aims to find out how to improve the educating of the gifted child with Asperger´s syndrome in ordinary primary schools. The selected method of mixed research is Action Teaching Research in other research methods: observation, interviewing, analysis of the final work and analysis of personal documentation. KEYWORDS Talent, gifted pupil identification, Asperger's syndrome, forms and methods of work, a pedagogical support plan, family
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Helena Roháčová, DiS. 5.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Helena Roháčová, DiS. 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Helena Roháčová, DiS. 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 491 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Pěnička 236 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Mgr. Helena Roháčová, DiS. 5.01 MB