velikost textu

Porucha autistického spektra u dětí předškolního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porucha autistického spektra u dětí předškolního věku
Název v angličtině:
Autistic Spectrum Disorder in Preschool Children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Denežkina
Vedoucí:
PhDr. Hana Sotáková
Oponent:
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Id práce:
175092
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
autismus, poruchy autistického spektra, předškolní období, intervence a mateřská škola, projevy autismu
Klíčová slova v angličtině:
Autism; Autism Spectrum Disorders and Preschool Children; Preschool Period; Intervention and Kindergarten; Symptoms of Autism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Denežkina 1.47 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Sotáková 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 493 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 153 kB