velikost textu

Současný stav chodského nářečí ve vesnici Postřekov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současný stav chodského nářečí ve vesnici Postřekov
Název v angličtině:
Current State of the Chod Dialect in the Village of Postřekov
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Johana Strenková
Vedoucí:
PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Olga Palkosková, Ph.D.
Id práce:
175076
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (B AJ-ČJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Chodsko, dialekt, rys nářečí, lexikální prvek, respondent, analýza, výzkumná sonda
Klíčová slova v angličtině:
Chodland, dialect, a feature of a dialect, lexical element, respondent, analysis, research
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Johana Strenková 1.01 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 291 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. 185 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 155 kB