velikost textu

ThDr. Antonín Podlaha – kněz, vědec, učitel

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
ThDr. Antonín Podlaha – kněz, vědec, učitel
Název v angličtině:
ThDr. Antonín Podlaha – priest, scientist, teacher
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jakub Formánek
Oponenti:
PhDr. Petr Koura, Ph.D.
PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Id práce:
175033
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepis (RIGO D)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
7. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Antonín Podlaha - První republika - katolická církev - pražská arcidiecéze – papežství – Svatováclavské oslavy – unionismus – Národopisná výstava 1895
Klíčová slova v angličtině:
Antonín Podlaha – First republic – catholic church – Archdiocese of Prague – papacy – Wenceslaus´s celebrations in 1929 – unionism – Ethnography expo in 1895
Abstrakt:
ABSTRAKT Záměrem práce je přispět k poznání osobnosti pražského pomocného biskupa Antonína Podlahy (1865 – 1932). Vzhledem k minimálnímu zpracování tématu v české historiografii si práce klade za cíl postihnout nejdůležitější etapy biskupova života v širším církevně politickém kontextu a to nejen na našem území, ale i ve středoevropském prostředí. Základním pramenem pro poznání Podlahova života je dochovaná pozůstalost a několik vzpomínkových publikací. První kapitoly se zaměřují na dětství, vzdělávání a duchovní formování Antonína Podlahy. Práce se snaží analyzovat společenskou determinaci osoby Antonína Podlahy, která se projevila v jeho pozdější práci a kariéře. Další důležitou součástí prvních kapitol je vysledování zdrojů Podlahova vědeckého zaměření. Další část práce se zabývá církevními poměry za první světové války a po vzniku Československa. Sledujeme změny na arcibiskupském stolci v Praze a jeho možné obsazení Antonínem Podlahou. Práce analyzuje Podlahovo postavení v době církevní krize na počátku nové republiky. Celý blok je uzavřen jmenováním Antonína Podlahy do úřadu pražského pomocného biskupa. Třetí biografická část se snaží zachytit Podlahův život ve složitých diplomatických situacích Československého státu, jako byla Marmaggiho aféra nebo odvolání arcibiskupa Kordače z úřadu pražského arcibiskupa. Poslední část práce se věnuje několika závěru Podlahova života a to především Svatováclavským událostem v roce 1929. Tento bezesporu nejvýznamnější mezník v jeho životě zakončil mnohaleté snažení o dokončení stavby svatovítského chrámu. V závěru je zhodnocen jeho odkaz a reflexe práce a života biskupa Podlahy po jeho smrti.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Intention of this thesis is to familiarize with mission in life of Prague Auxiliary bishop ThDr. Antonín Podlaha (1865 – 1932). This significant person of Czech church, sience and historiography isn´t so much reflect. This thesis is divided into five chapter. First four is about bishop life and career. Last part deal with his public activity. Antonín Podlaha was significant collector, benefactor and protector of historical sight. He was organizer of grand culture social event. For example Ethnography expo in 1895 where he organized church part of this expo or he was main person of Wenceslaus´s celebrations in 1929. Bishop Podlaha was an important scientist scope of activity of church history, art history, Czech saints and theology. The most important works are Český slovník bohovědný and Památky historické. The most significant deed of Antonín Podlaha was contributed to finished building of St. Vitus Cathedral in Prague. Antonín Podlaha got involved in unionism. With archbishop of Olomouc, Antonín Cyril Stojan, they was organizing congresses, printed books or spreaded legacy of St. Cyril and Methodius. This thesis aim for describe the very interesting parts of life of ThDr. Antonín Podlaha in nationwide and Central Europe church and political context.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Formánek 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Formánek 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Formánek 255 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Koura, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB