text size

Možnosti rozvoje prostorové orientace u dětí v předškolním věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Možnosti rozvoje prostorové orientace u dětí v předškolním věku
Titile (in english):
Development of special functions of preschool age
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Lucie Knížetová
Supervisor:
Mgr. Lenka Felcmanová
Opponent:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Thesis Id:
174906
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Study programm:
Special Pedagogy (B7506)
Study branch:
Special Pedagogy (B SPPG)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
22/01/2018
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
dílčí funkce, deficity dílčích funkcí, specifické poruchy učení, předškolní věk, školní zralost, povinná školní docházka, odklad školní docházky, prostorová orientace
Keywords:
Partial functions, deficits of partial functions, specific learning disabilities, preschool age,school maturity,compulsory education, school attendance delay, spatial orientation
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Lucie Knížetová 954 kB
Download Supervisor's review Mgr. Lenka Felcmanová 1.09 MB
Download Opponent's review PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.1 MB
Download Defence's report doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 154 kB