velikost textu

Možnosti rozvoje prostorové orientace u dětí v předškolním věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti rozvoje prostorové orientace u dětí v předškolním věku
Název v angličtině:
Development of special functions of preschool age
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lucie Knížetová
Vedoucí:
Mgr. Lenka Felcmanová
Oponent:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Id práce:
174906
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dílčí funkce, deficity dílčích funkcí, specifické poruchy učení, předškolní věk, školní zralost, povinná školní docházka, odklad školní docházky, prostorová orientace
Klíčová slova v angličtině:
Partial functions, deficits of partial functions, specific learning disabilities, preschool age,school maturity,compulsory education, school attendance delay, spatial orientation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Knížetová 954 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Felcmanová 1.09 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 154 kB