velikost textu

Všechny jsem je zabil: reprezentace případu Roberta Dursta v dokumentu, celovečerním filmu a médiích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Všechny jsem je zabil: reprezentace případu Roberta Dursta v dokumentu, celovečerním filmu a médiích
Název v angličtině:
Killed them all, of course: representation of the Robert Durst Case in documentary, movie and media
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karolína Stránská
Vedoucí:
Prof. MgA. D.J. Novotný
Oponent:
Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Id práce:
174898
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kriminální, kauza, film, realita, recenze
Klíčová slova v angličtině:
Criminal, case, film, reality, review
Abstrakt:
Diplomová práce Všechny jsem je zabil: reprezentace případu Roberta Dursta v dokumentu, celovečerním filmu a médiích bývá případovou studií, která sleduje proces Roberta Dursta ejména v árním seriálu a celovečerním f režiséra Andrewa ovnává jednotlivá mediální zpracování a zabývá se kritikou rozhodnutí mentárních tvůrců v rámci principů dokumentární etik . Klade důraz na morální dilemata, který ůž ista při své tvorbě čelit. Práce mapuje vývoj yšetřování vražd Susan Bermanové, Morrise Blacka, Durstova souseda, a zmizení Kathleen Durstové, jejíž tělo nebylo nikdy nalezeno. Práce se dále zamýšlí nad tím, jak znázornit pravdu v a čí arecki ve svých fil
Abstract v angličtině:
Annotation In my thesis Killed them all, of course: representation of the Robert Durst Case in documentary, movie and media I aimed to create a case study that follows the case of Robert Durst and its representation mainly in documentary series and lifemovie directed by Andrew Jarecki. It compares individual takes on the case and furthermore analyses the critics of decisions made by documentary makers based on the principles of documentary ethics. It focuses on moral dilemma that can documentary maker encounter. The thesis follows the investigation of the murders of Susan Berman, Morris Black, Durst’s neighbor, and the disappearance of Kathleen Durst, whose body has never been found. Thesis also ponders over how effectively represent the truth in a documentary and what are the faults of Andrew Jarecki regarding his work both in documentary and in movie.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Stránská 3.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Stránská 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Stránská 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. MgA. D.J. Novotný 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB