velikost textu

Koncept kolektivní inteligence a posun tradice ve vybraných textech Pierra Lévyho

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koncept kolektivní inteligence a posun tradice ve vybraných textech Pierra Lévyho
Název v angličtině:
Concept of collective intelligence and the shift in tradition in selected writings of Pierre Lévy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tomáš Gardelka
Vedoucí:
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Oponent:
Mgr. Martin Charvát
Id práce:
174896
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra elektronické kultury a sémiotiky (24-KEKS)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kolektivní inteligence – Pierre Lévy – Kyberkultura – Integrální kultura
Klíčová slova v angličtině:
Collective Intelligence – Pierre Lévy – Cyberculture – Integral culture
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Gardelka 1.18 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 339 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Charvát 158 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Roman Zaoral 152 kB