velikost textu

Péče o periferní žilní katétry u pacientů na hematoonkologickém oddělení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Péče o periferní žilní katétry u pacientů na hematoonkologickém oddělení
Název v angličtině:
Maintenance of peripheral venous cannula sites on hemoncology
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Machů
Vedoucí:
Mgr. Petra Sedlářová
Oponent:
Mgr. Eva Roubíčková
Id práce:
174853
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Machů 1.51 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Sedlářová 161 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Roubíčková 516 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 36 kB