velikost textu

Cesta vlakem - o putování s dětmi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cesta vlakem - o putování s dětmi
Název v angličtině:
Train journey - a traveling with children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Vančurová
Vedoucí:
doc. ak. mal. Ivan Špirk
Oponent:
doc. ak. mal. Zdenek Hůla
Id práce:
174846
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vlak, nádraží, trať, společné cestování, loučení, vítání, parní stoje, technický vývoj, vlaky v umění, děti a vlaky
Klíčová slova v angličtině:
train, station, track, traveling together, farewells, welcome, steam engines, technological developments in art trains, children and trains
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Vančurová 3.59 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. ak. mal. Ivan Špirk 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ak. mal. Zdenek Hůla 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 153 kB