text size

Dětská obezita v mladším školním věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Dětská obezita v mladším školním věku
Titile (in english):
Obesity in young school-age children
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Barbora Doležalová
Supervisor:
Mgr. Petra Sedlářová
Opponent:
MUDr. Marie Nejedlá
Thesis Id:
174835
Faculty:
Third Faculty of Medicine (3.LF)
Department:
Department of nursing (12-UOS)
Study programm:
Nursing (B5341)
Study branch:
General Nurse (BVSK)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
22/06/2016
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematikou dětské obezity v mladším školním věku. Nadváha a obezita v dětství mají významný dopad na fyzické a psychické zdraví dítěte. Obézní děti mají větší pravděpodobnost kardiovaskulárních onemocnění, diabetu a hypertenze v dospělosti, ve srovnání s dětmi normostenickými. Teoretická část popisuje hodnocení obezity, rizika, diagnostiku, komplikace, prevenci včetně KBT terapie a léčbu. Praktická část měla za cíl zjistit, zda je edukace součástí preventivních prohlídek. Z výsledků vyplývá, že edukace je součástí preventivních prohlídek, nicméně většina oslovených respondentek nemá k dispozici žádný edukační materiál. Sestry si své vědomosti nejčastěji rozšiřují účastí na seminářích a konferencích a spolupracují s řadou odborníků, kteří se věnují prevenci a léčbě dětské obezity. Sestra hraje klíčovou roli v edukaci dětí a jejich rodičů. Klíčová slova: edukace, mladší školní věk, nadváha, obezita, percentilové grafy, sestra
Abstract:
Abstract This bachelor's thesis deals with the problems of childhood obesity in school age. Overweight and obesity in childhood have significant impact on both physical and psychological health. Psychological disorders such as depression occur with increased frequency in obese children. Overweight children are more likely to have cardiovascular diseases, diabetes, and hypertension in adulthood as children with normally weight. The theoretical part describes the assessment of obesity, risks, diagnosis, complications, prevention, including the KBT therapy and treatment of obesity. The practical part was designed to determine whether education is a part of preventive examinations. The results show that education is a part of preventive examinations. However, nurses do not have handouts and pamphlets to reinforce patients of childhood obesity prevention. Nurses are working with a number of experts who are interested in preventing and treating childhood obesity. Nurse plays a key role in the education of both children and their parents. Keywords: education, young school age, overweight, obesity, percentile graphs, nurse
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Barbora Doležalová 2.21 MB
Download Abstract in czech Bc. Barbora Doležalová 34 kB
Download Abstract in english Bc. Barbora Doležalová 34 kB
Download Supervisor's review Mgr. Petra Sedlářová 156 kB
Download Opponent's review MUDr. Marie Nejedlá 671 kB
Download Defence's report 36 kB