velikost textu

Endoteliální glykokalyx - možnosti diagnostiky a intervence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Endoteliální glykokalyx - možnosti diagnostiky a intervence
Název v angličtině:
Endothelial Glycocalyx - Diagnostic Approach and Intervention Assesment
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jiří Pouska, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Id práce:
174767
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (14-430)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Endotheliální glykokalyx, tekutinová terapie, anestezie, sepse, mikrocirkulace.
Klíčová slova v angličtině:
Endothelial glycocalyx, infusion therapy, anaesthesia, sepsis, microcirculation.
Abstrakt:
UNIVERZITA KARLOVA Lékařská fakulta v Plzni Dizertační práce Endoteliální glykokalyx – možnosti diagnostiky a intervence MUDr.Jiří Pouska ABSTRAKT Endoteliální glykokalyx (EG) je tenká vrstvička na povrchu endotelu. Její studium v posledních letech vedlo k formulaci Revidovaného Starlingova principu, zpřesňujícího popis chování tekutin v kapilárním řečišti. EG má zásadní vliv na polopropustnost endotelu a tedy pro udržení tekutiny v krevním řečišti a snížení míry filtrace na kapiláře. Stanovit integritu EG je klinicky in vivo obtížné, v současné době jsou dostupné laboratorní a zobrazovací metody stanovení. Do dnešní doby bylo prokázáno několik patologických stavů, které vedou k poškození EG (např. sepse). U mnoha těchto stavů hraje nedílnou součást léčby tekutinová terapie. V rámci našeho výzkumu jsem se zaměřili na stanovení změn EG v závislosti na různém způsobu podání tekutiny a jejím různém složení a změn EG způsobených různými patologickými stavy jako sepse nebo celková anestezie. Klíčová slova: Endotheliální glykokalyx, tekutinová terapie, anestezie, sepse, mikrocirkulace.
Abstract v angličtině:
UNIVERZITA KARLOVA Lékařská fakulta v Plzni Dizertační práce Endothelial glycocalyx – diagnostic approach and intervention assessment MUDr.Jiří Pouska ABSTRACT Endothelial glycocalyx (EG) is fine structure on the surface of endothelium. After extensive research in past years, revisited Starling principle was finally formulated. It describes fluid physiology in capillaries precisely. EG has pivotal role in keeping endothelium semipermeable and thus avoiding extensive filtration of fluids to interstitium. Assessment of EG is clinically difficult. Many pathological conditions lead to damage of EG (sepsis etc.). Intravenous fluid therapy is mainstay of treatment of such conditions. Our aim was to determine the changes of EG integrity depending on the choice of intravenous fluid and its infusion time in physiological and pathological conditions. Key words: Endothelial glycocalyx, infusion therapy, anaesthesia, sepsis, microcirculation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jiří Pouska, Ph.D. 14.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jiří Pouska, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jiří Pouska, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. 1.55 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. 1.36 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. 153 kB