velikost textu

Regulace bankovnictví a záměry hospodářské politiky v Československu od roku 1918 do roku 1924

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regulace bankovnictví a záměry hospodářské politiky v Československu od roku 1918 do roku 1924
Název v angličtině:
Regulation of banking and intentions of Economic policy in Czechoslovakia in period 1918 - 1924
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Daniel Váňa
Oponenti:
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.
Id práce:
174766
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - hospodářské a sociální dějiny (HSD)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
22. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Daniel Váňa 1.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Daniel Váňa 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Daniel Váňa 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 341 kB