velikost textu

Vliv hraní videoher na sociální vztahy hráčů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv hraní videoher na sociální vztahy hráčů
Název v angličtině:
The Impact of Playing Video Games on Social Relationships of Gamers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michal Kůra
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Lukavská
Oponent:
Mgr. Ondřej Hrabec
Id práce:
174683
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
počítačové hry, online hry, kvalita sociálních vztahů,
Klíčová slova v angličtině:
computer games, online games, quality of social relationships
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá vlivem hraní videoher na sociální vztahy. Hlavním cílem je zjistit, jak se liší kvality vztahů k blízkým osobám hráčů a osob, které videohry nehrají. Pro ohodnocení kvality vztahů je použit dotazník Network of Relationships Furmana a Buhrmestera. Získané hodnoty jsou porovnány u skupin hráčů a „nehráčů“. Mimo tyto základní dvě skupiny byly porovnávány vztahy i u několika dalších souborů – například hráči online a offline her, muži a ženy nebo hráči, kteří hrají sami a hráči hrající s přáteli. Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že se kvality vztahů u skupin hrajících a nehrajících osob statisticky významně neliší. Porovnávání některých dalších skupin přineslo zajímavé rozdíly mezi vztahy mužů a žen nebo zjištění negativního vztahu mezi průměrným herním časem a kvalitou vztahu s některými členy rodiny.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This dissertation examines the impact of playing video games on social relationships. The main goal of the research is to find out how relationships differ between gamers and non-gamers. The quality of relationships is examined via Furman’s and Buhrmester’s Network of relationship inventory. The values are compared according to the gaming status. Apart from the basic groups I compared some other groups such as online and offline gamers, men and women or gamers who prefer playing alone and players who play with their friends. According to the inventory findings the relationship qualities of gamers and non-gamers do not differ significantly. Comparison of some other groups brought some interesting relationship differences among groups of men and women and, also, a correlation between the increasing average game time and decreasing quality of relationship with family members was observed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Kůra 1.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Kůra 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Kůra 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Lukavská 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Hrabec 427 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB