velikost textu

Niterný odstup od smyslového vjemu ve vybraných českých raněnovověkých mravokárných textech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Niterný odstup od smyslového vjemu ve vybraných českých raněnovověkých mravokárných textech
Název v angličtině:
Inward Step Away from Outer Stimulation in Selected Early Modern Czech Moralist Treatises
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Myslivec
Vedoucí:
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Zdeněk Pinc, CSc.
Id práce:
174679
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
náboženská literatura, raný novověk, Jan Blahoslav, zrak, niternost
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Myslivec 1.02 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Pinc, CSc. 27 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Blanka Altová, Ph.D. 152 kB