velikost textu

Přípravné vzdělávání učitelů zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přípravné vzdělávání učitelů zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
Název v angličtině:
Preparatory education of Geography teachers at the Faculty of Science of Charles University
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lucie Horáková
Vedoucí:
RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Id práce:
174576
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Učitelství geografie pro střední školy (UNZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
příprava učitelů, geografie, univerzita,
Klíčová slova v angličtině:
teacher education, geography, university level
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá přípravným vzděláváním učitelů zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a nahlíží na něj z mnoha perspektiv. Podkladem je obsahová analýza studijních plánů, jejichž podobu formou rozhovorů hodnotí bývalí absolventi, dnes již učitelé zeměpisu. K rozhovorům jsou přizváni i zástupci akademické obce, kteří představují současný stav a vize přípravného vzdělávání učitelů zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Cílem práce je tak komplexním výzkumem otevřít dialog mezi studenty, absolventy a akademickými pracovníky, abychom na závěr charakterizovali současné vzdělávání učitelů zeměpisu a zhodnotili jeho výsledek.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the preparatory education of Geography teachers at the Faculty of Science of Charles University and looks at it from many perspectives.The basis is the content analysis of study plans which are also evaluated through interviews with former graduates, now teachers of Geography. Furthermore, representatives of academic community were interviewed in order to present the current state and vison of preparatory education of Geography teachers at the Faculty of Science of Charles University. The aim of the thesis is to make a comprehensive study of open dialogue between students, graduates and academic staff, in order to characterize the current education of Geography teachers and to evaluate the outcome.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Horáková 2.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Horáková 163 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Horáková 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Hanus, Ph.D. 492 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 152 kB