text size

Dramatická výchova jako metoda práce ve 2. a 3. ročníku ZŠ.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Dramatická výchova jako metoda práce ve 2. a 3. ročníku ZŠ.
Titile (in english):
Drama in Education as the method of teaching in 2nd and 3rd class of the Primary School.
Type:
Diploma thesis
Author:
Jana Volejníková
Supervisor:
Mgr. Radmila Svobodová
Opponent:
MgA. Alžběta Ferklová
Thesis Id:
174527
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Study programm:
Teacher Training for Primary Schools (M7503)
Study branch:
Teacher Training for Primary Schools (I.ST)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
23/05/2018
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
ŠVP, metoda, dramatická výchova, metody, techniky, hry a cvičení, výuka, žák, využití, druhá a třetí třída ZŠ, reflexe.
Keywords:
School educational plan, Drama in Education, methods, techniques,teaching, 2nd and 3rd class of the Primary School, games and excercises, pupil, reflection
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato diplomová práce si klade za cíl ověřit využití metod a technik dramatické výchovy ve výuce prvouky v 2. a 3. ročníku ZŠ a zjistit možnosti, které dramatická výchova přináší. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá tématy související s metodami a technikami dramatické výchovy. V praktické části jsou popsány a porovnány realizované přípravy prvouky klasickou formou a přípravy s využitím prvků dramatické výchovy. Metodami výzkumu jsou nezúčastněné přímé pozorování a dotazníkové šetření.
Abstract:
Abstract This master's thesis is to verify the use of methods and techniques of dramatic education in primary subject in the 2nd and 3rd year of elementary school and to find out the possibilities that the dramatic education brings. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part deals with topics related to the methods and techniques of drama education. In the practical part are described and compared classics hours of primary subject and hours primary subject with using elements of dramatic education. The methods of research are non-direct observation and questionnaire investigations.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Jana Volejníková 3.02 MB
Download Abstract in czech Jana Volejníková 272 kB
Download Abstract in english Jana Volejníková 189 kB
Download Supervisor's review Mgr. Radmila Svobodová 531 kB
Download Opponent's review MgA. Alžběta Ferklová 406 kB
Download Defence's report PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 154 kB