velikost textu

“It’s all about love”: Tantoo Cardinal and modern day Canadian indigenous activism

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
“It’s all about love”: Tantoo Cardinal and modern day Canadian indigenous activism
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Véronique Lowther-Harris
Vedoucí:
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Livie Šavelková, PhD.
Id práce:
174516
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
nativní, aktivismus, životní prostředí, Tantoo Cardinal, Kanada
Klíčová slova v angličtině:
indigenous, activism, environment, Tantoo Cardinal, Canada
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Véronique Lowther-Harris 1.26 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Véronique Lowther-Harris 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. 360 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Livie Šavelková, PhD. 1.2 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Blanka Altová, Ph.D. 152 kB