velikost textu

Alimentární koncepty u dětí na základní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alimentární koncepty u dětí na základní škole
Název v angličtině:
Alimentary concepts in schoolchildren
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eva Hemmerová
Vedoucí:
Mgr. David Doubek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Id práce:
174492
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Alimentární tabu, vegetariánství, konzumace a odmítání masa, etika, legitimizace
Klíčová slova v angličtině:
Alimentary taboo, vegetarianism, consumption and avoidance of meat, ethics, legitimation
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce pojednává o dětských konceptech jídla zejména s důrazem na konzumaci masa a vyhýbání se této konzumaci, jde o etnograficky pojatou studii založenou na pozorování a rozhovorech s dětmi 4. třídy základní školy. Výsledky jsou rozčleněny do 4 aspektů stravování. Sociální aspekt (1) se zabývá sdílením jídla či sociální identitou, aspekt zdravotní (2) souvisí s dětskými koncepty o zdravosti určitých potravin, aspekt morální (3) mapuje dětská posouzení etického hlediska konzumace masa včetně legitimizace a aspekt kognitivní (4) poukazuje i na kognitivní problematiku stravování. KLÍČOVÁ SLOVA Alimentární tabu, vegetariánství, konzumace a odmítání masa, etika, legitimizace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with children's concepts of food, especially with a focus on meat consumption and avoidance of consumption. It is an ethnographic study based on observations and interviews with children of the 4th grade of elementary school. The results are divided into four aspects of eating. The social aspect (1) deals with the sharing of food and with the social identity, the health aspect (2) examines children's concepts of the food´s healthiness, the moral aspect (3) maps children's ethical considerations of meat consumption including legitimation and the cognitive aspect (4) discusses the cognitive issues of eating. KEYWORDS Alimentery taboo, vegetarianism, consumption and avoidance of meat, ethics, legitimation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Hemmerová 1.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Hemmerová 311 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Hemmerová 227 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. David Doubek, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 296 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB