velikost textu

Diskurzní konektory v češtině.(Od centra k periferii)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diskurzní konektory v češtině.(Od centra k periferii)
Název v angličtině:
Discourse Connectives in Czech.(From Centre to Periphery)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Magdaléna Rysová
Oponenti:
PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc.
Id práce:
174449
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CJL)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
28. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magdaléna Rysová 95 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magdaléna Rysová 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magdaléna Rysová 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Markéta Malá, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 273 kB