velikost textu

"Jo, českej irskej folk!" Vyjednávání podoby "keltství" na pražské hudební scéně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"Jo, českej irskej folk!" Vyjednávání podoby "keltství" na pražské hudební scéně
Název v angličtině:
"Yeah, Czech Irish folk!" Negotiating "Celtic" identity on Prague's music scene
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Oliver Beňo
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Seidlová
Id práce:
174417
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Etnomuzikologie, keltský rock, Praha, skupinová identita
Klíčová slova v angličtině:
Ethnomusicology, Celtic rock, Prague, Group identity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Oliver Beňo 3.42 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Oliver Beňo 105.78 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 279 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Seidlová 180 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D. 152 kB