velikost textu

Obecná analýza francouzského překladu románu Saturnin Zdeňka Jirotky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obecná analýza francouzského překladu románu Saturnin Zdeňka Jirotky
Název v angličtině:
General analysis of Zdenek Jirotka's Saturnin french translation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Linda Štencová
Vedoucí:
PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Oponent:
Mgr. Milena Fučíková, Ph.D.
Id práce:
174363
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-FJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jirotka, Vigent, Corven, Saturnin, humoristický román, francouzský překlad, analýza, jazyková komika, národní specifičnost, estetický účinek
Klíčová slova v angličtině:
Jirotka, Vigent, Corven, Saturnin, comic novel, the French translation, analysis, comic language, national specificity, aesthetic
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Linda Štencová 819 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Renáta Listíková, Dr. 282 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Milena Fučíková, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Renáta Listíková, Dr. 152 kB