velikost textu

Christologie a soteriologie v kazatelském díle Dr.Ph. Josefa Čeňka z Wartenburku (1765 - 1843)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Christologie a soteriologie v kazatelském díle Dr.Ph. Josefa Čeňka z Wartenburku (1765 - 1843)
Název v angličtině:
Christrology and soteriology in the sermons of Dr.Ph. Josef Čeněk of Wartenburk (1765 - 1843)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Irena Dörrová
Vedoucí:
prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.
Oponent:
Ondřej Salvet, Dr. theol.
Id práce:
174243
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dějiny teologie, česká katolická teologie, christologie, soteriolgoie,
Klíčová slova v angličtině:
History of Theology, Czech Catholic Theology, Christology, Soteriology,
Abstrakt:
Bibliografická citace Christologie a soteriologie v díle Josefa Čeňka z Wartenberku (1765-1843); rukopis/ diplomová práce Irena Dörrová; vedoucí práce prof. Ctirad Václav Pospíšil Th. D. Anotace V první polovině 19. století se setkáváme s Dr. Ph. Josefem Čeňkem z Wartenberku ve funkci pomocného biskupa v královéhradecké diecézi rakouského mocnářství. Za své zásluhy a znalosti je povolán do Salzburgu, kde je jmenován ředitelem univerzity a kanovníkem salcburské kapituly. Setkáváme se s ním v Rakousko-Uherské monarchii, v době josefinismu, neklidných časech první poloviny devatenáctého století. Pan Josef Čeněk vstupuje aktivně do možností doby obrození a využívá ji k vydání několika knih kázání v českém jazyce, aby mohl věřící více formovat a přivádět je k hlubšímu poznání katolické víry. V kázáních sledujeme, jeho pojetí christologie a soteriologie, to znamená, jakým způsobem sám chápe osobu Ježíše Krista a jak ji dále prezentuje věřícím ve svých publikacích. Klíčová slova: Josef Čeněk z Wartenberku; náboženství, christologie, soteriologie, Ježíš Kristus; kázání.
Abstract v angličtině:
Abstract With Dr. Ph Josef Čeněk of Wartenberk, auxiliary bishop in the Diocese of Hradec Králové, later of Salzburg, we find ourselves in the Austrian Empire, at the time of Josephinism, in a turbulent era of the first half of the nineteenth century. Josef Čeněk enters actively into the era of national revival, when it is possible for him to publish several volumes of his Sermons in Czech language, in order to shape believers and bring them to deeper knowledge of the Catholic faith. In this work, we follow his concept of Christology and Soteriology, how he understands the person of Jesus Christ and how he presents him to believers. Keywords: Josef Čeněk of Wartenberk; Christology; Soteriology; Jesus Christ; Sermons
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Irena Dörrová 1.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Irena Dörrová 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Irena Dörrová 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. 470 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ondřej Salvet, Dr. theol. 301 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Tomáš B. Mohelník, Th.D. 154 kB