velikost textu

Opatření Evropské unie v oblasti praní peněz

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Opatření Evropské unie v oblasti praní peněz
Název v angličtině:
Anti-money laundering measures in EU
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Aneta Vondráčková
Vedoucí:
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Oponent:
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Id práce:
174207
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
7. 3. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Praní peněz, směrnice proti praní peněz, spolupráce v trestních věcech.
Klíčová slova v angličtině:
Money laundering, Anti-Money Laundering Directive, Cooperation in criminal matters.
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Opatření Evropské unie v oblasti praní peněz Předkládaná práce je věnována aktuální problematice, a to opatřením v boji proti praní peněz. Práce se zabývá primárně opatřeními přijatými na úrovni Evropské unie, ale vzhledem k tomu, že tato opatření vychází z dokumentů přijatých na úrovni mezinárodní, přináší i jejich krátkou charakteristiku. Práce si klade za cíl provést analýzu dosud přijatých opatření proti praní peněz zejména na úrovni Evropské unie, poukázat na případné nedostatky právní úpravy a rozebrat tento negativní fenomén i v praktických souvislostech v návaznosti na výkon profese advokáta a výkon činnosti bank. Práce přináší kritická zhodnocení stávající právní úpravy a návrhy de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract in English language Anti-money laundering measures in EU The presented thesis is devoted to current issue, namely measures to combat money laundering. The thesis primarily deals with measures adopted at the EU level, but due to the fact that these measures are based on the documents adopted at the international level, the thesis brings their short characteristics as well. The aim of the thesis is to analyze the anti- money laundering measures taken so far particularly at the EU-level, to draw attention on the imperfections of relevant legislation and to analyze this negative phenomenon in the practical context in relation to the profession of lawyer and the activities of banks. The thesis brings a critical evaluation of existing legislation and proposals de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Aneta Vondráčková 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Aneta Vondráčková 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Aneta Vondráčková 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 3.57 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 171 kB