velikost textu

Ochrana osobnosti a soukromí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana osobnosti a soukromí
Název v angličtině:
Personal Rights and Privacy
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tomáš Pavelec
Oponenti:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
174204
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
30. 11. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ochrana osobnosti, soukromí, ochrana osobních údajů
Klíčová slova v angličtině:
personal rights, privacy, personal data protection
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je analýza míry ochrany soukromí člověka v České republice a dále analýza rozsahu ochrany osobnostních práv, co se týče cti, vážnosti, lidské důstojnosti, projevům osobní povahy a ochraně jména s ohledem na aktuální právní úpravu a soudní rozhodnutí. Práce se soustředila na zásahy kritikou, shromažďování údajů a možnosti zadostiučinění. Daná problematika byla analyzována zejména na základě soudních rozhodnutí, která je možno použít i za účinnosti aktuální právní úpravy a která vychází také z judikatury ESLP.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this study is to analyze the level of privacy of person in the Czech Republic and further analysis of the scope of protection of rights regarding honor, esteem, human dignity and the protection of name with regard to current legislation and judicial decisions. I focused primarily on interventions, criticism, and collection of data and the possibility of receiving satisfaction. The issue was analyzed mainly on the basis of judgments that can also be used at time the effectiveness of current legislation, which is also based on the rulings of the ECHR.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Pavelec 1.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tomáš Pavelec 63 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Pavelec 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Pavelec 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 324 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 169 kB