velikost textu

Vývoj kresby u dvojčat předškolního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj kresby u dvojčat předškolního věku
Název v angličtině:
Drawing development in pre-school twins
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristyna Honetschlägerová
Vedoucí:
PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
Konzultant:
PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Id práce:
174177
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výchova dvojčat, socializace, vztah mezi dvojčaty, tělesný vývoj dvojčat, vývoj jazyka a řeči u dvojčat, dětská kresba
Klíčová slova v angličtině:
Upbringing of twins, socialization, relationship between twins, physical development of twins, twins development of language and speech, child drawing
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristyna Honetschlägerová 4.93 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. 417 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. 463 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Errata Bc. Kristyna Honetschlägerová 61 kB