velikost textu

Zkratky a zkratková slova v ruštině v porovnání s češtinou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zkratky a zkratková slova v ruštině v porovnání s češtinou
Název v angličtině:
Abbreviations and Acronyms in Russian in Comparison with Czech
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Zlámalová
Vedoucí:
PhDr. Lenka Havelková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Konečný
Id práce:
173821
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-RJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Složené zkratky, částečné zkratky, zkratková slova, abreviace, lexikologie
Klíčová slova v angličtině:
composed shortcuts, partial shortcuts, acronyms, abbreviation, lexikology
Abstrakt:
ABSTRAKT: Bakalářská práce se zabývá zkratkami a zkratkovými slovy v současném ruském jazyce a jejich porovnáním s ekvivalenty v jazyce českém. V teoretické rovině se práce věnuje slovotvorbě se zaměřením na abreviaci a klasifikaci zkratek a zkratkových slov, jakož i způsoby jejich vzniku. V praktické části je pak zpracován slovníček zkratek a zkratkových slov, které budou vyexcerpovány z ruských aktuálních textů a následně jsou tyto jednotky porovnány s českým jazykem. KLÍČOVÁ SLOVA: Složené zkratky, částečné zkratky, zkratková slova, abreviace, lexikologie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The Bachelor thesis deals with abbreviations and acronyms in contemporary Russian language compared to their Czech equivalents. At the theoretical level, thesis deals with word formation, focusing on abbreviation and classification of abbreviations and acronyms and their information. In the practical part are located the dictionary of abbreviations and the dictionary of acronyms, which are made from the selected words from current Russian texts. These units are subsequently compared with Czech language. KEYWORDS: composed shortcuts, partial shortcuts, acronyms, abbreviation, lexikology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Zlámalová 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Zlámalová 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Zlámalová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lenka Havelková, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Konečný 367 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. 152 kB