velikost textu

Genderové stereotypy v Knížce Ferdy Mravence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genderové stereotypy v Knížce Ferdy Mravence
Název v angličtině:
Gender stereotypes in Ferda the Ant´s Book
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Navrátilová
Vedoucí:
PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová
Id práce:
173699
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra genderových studií (24-KGS)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
gender, genderové stereotypy, dětská literatura
Klíčová slova v angličtině:
gender, gender stereotypes, literature for children
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Navrátilová 531 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Navrátilová 339 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Havelková, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D. 152 kB