velikost textu

Vodní hladina jako prostředí a organismy, které ji využívají

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vodní hladina jako prostředí a organismy, které ji využívají
Název v angličtině:
Water Surface as an Environment and Organisms That Exploit It
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Dagmar Vachudová
Vedoucí:
Mgr. Dagmar Říhová
Oponent:
Mgr. Jana Škodová
Id práce:
173650
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vodní bezobratlí, pleuston, hydrofyty, hydrobiologie, naučná stezka
Klíčová slova v angličtině:
Aquatic invertebrates, pleuston, hydrophytes, hydrobiology, educational trail
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dagmar Vachudová 3.55 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dagmar Říhová 268 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Škodová 213 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 153 kB