velikost textu

Bezdětnost jako životní styl

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bezdětnost jako životní styl
Název v angličtině:
Childlesness as way of life style
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karolína Kolářová
Vedoucí:
RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Id práce:
173545
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Epidemiologie (N5135)
Obor studia:
Sociální epidemiologie (NSOCEP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bezdětnost, životní styl, plodnost, reprodukční chování
Klíčová slova v angličtině:
childlesness, life style, fertility, reproductive behaviour
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce je zaměřena na bezdětnost v konceptu životního stylu. Cílem práce je charakterizovat životní styl bezdětných respondentů. V práci jsou popsány jednotlivé faktory, související se životním stylem a reprodukčními plány. Komplexní analýza je zpracována za pomocí logistické regrese a zjišťuje jak velký podíl mají dané faktory na reprodukčních plánech a konečné bezdětnosti. Klíčová slova: bezdětnost, životní styl, plodnost, reprodukční chování 1
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on childlesness in lifestyle concept. The aim of the thesis is to characterize the lifestyle of childless respondents. The work describes the various lifestyle related factors and reproductive plans. Comprehensive analysis is processed using logistic regression and determines how much a given factors affects repro- ductive plans and ultimate childlessness. Key words: childlesness, life style, fertility, reproductive behaviour 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Kolářová 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Kolářová 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Kolářová 25 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D. 299 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. 153 kB