velikost textu

Zhoubné novotvary dětského věku v ČR a ve světě (incidence, mortalita, trendy).

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zhoubné novotvary dětského věku v ČR a ve světě (incidence, mortalita, trendy).
Název v angličtině:
Malignant neoplasms in childhood in the Czech Republic and worldwide.(incidence, mortality, trends)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Miloslava Vomočilová Kuncová
Vedoucí:
Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc.
Oponent:
MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.
Id práce:
173439
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav epidemiologie a biostatistiky (12-EPID)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Veřejné zdravotnictví (BVZK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
novotvary, dětský věk, incidence, mortalita, trendy
Klíčová slova v angličtině:
neoplasms, childhood, incidence, mortality, trends
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miloslava Vomočilová Kuncová 2.27 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc. 398 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. 485 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. 152 kB