velikost textu

Porozumění problematice genderu u žáků 2. stupně ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porozumění problematice genderu u žáků 2. stupně ZŠ
Název v angličtině:
Children´s understanding of gender issues on secondary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Veronika Uhrová
Vedoucí:
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Milena Tichá, CSc.
Id práce:
173402
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy francouzský jazyk — základy společenských věd (N FJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
žákovská pojetí, gender, stereotyp, kvalitativní výzkum, hloubkový rozhovor
Klíčová slova v angličtině:
children’s understanding, gender, stereotype, qualitative research, in-depth interview
Abstrakt:
ABSTRAKT Předložená diplomová práce je zaměřena na diagnostiku porozumění problematice genderu u žáků základní školy. Cílem práce je analyzovat a srovnat žákovská porozumění problematice genderu představené v teoretické části práce. Teoretická část vymezuje základní pojmy problematiky genderu – gender, stereotyp, genderové stereotypy, rovněž téma konstruktivismu, pedagogického konstruktivismu a dětských interpretací světa. V této části diplomové práce jsou také prezentovány výsledky vybraných výzkumů, které se zabývají danou problematikou. Praktickou část tvoří kvalitativní výzkumná sonda, která prostřednictvím individuálních hloubkových rozhovorů se žáky základní školy sbírá potřebná data pro následnou kvalitativní analýzu. Výsledky výzkumné sondy jsou následně porovnány s již realizovanými výzkumy v této oblasti. 1
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The present thesis is focused on primary school pupil’s understanging of gender issues. The aim of the thesis is to analyze and compare how pupils understand the gendre issues introduced in the theoretical part of the thesis. The theoretical part of the thesis defines the theoretical concepts of the gender issues – gender, stereotype, gender stereotypes, also related areas, constructivism, pedagogical constructivism and children’s interpretations of the world. In this part of the thesis, there is also presented an overview of current research focused on the gender issues. The practical part consists in a qualitative analysis. The data are collected through individual in-depth interview with primary school pupils. The results of the analysis are compared with previous stuides focused on the gender issues. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Uhrová 1.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Uhrová 172 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Uhrová 171 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. 561 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milena Tichá, CSc. 91 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 152 kB