velikost textu

S dětmi do galerie. Procesy tvorby edukačního programu v nezávislé galerii současného umění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
S dětmi do galerie. Procesy tvorby edukačního programu v nezávislé galerii současného umění
Název v angličtině:
Working with children in a gallery: Developing an educative program for an independent gallery space of contemporary art
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbora Smetanová
Vedoucí:
doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
Id práce:
173377
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Galerijní edukace; diskurs, vizuální kultura, umělecké dílo, současné umění, výtvarná výchova, reflexivní praxe; PAR
Klíčová slova v angličtině:
Gallery education, discourse, visual culture, art work, contemporary art, art education, reflective practice, PAR
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce pojednává o tvorbě galerijně edukačního programu na základě spolupráce s umělci a kurátory. Text je rozdělen na dvě části. Část teoretického pozadí vymezuje diskurzivní pole umění, galerie a galerijní edukace. Ve výzkumné části za pomoci metod kvalitativního výzkumu navrhuji a ověřuji galerijně edukační program vytvořený na základě rozhovorů s umělci. KLÍČOVÁ SLOVA galerijní edukace, diskurs, vizuální kultura, umělecké dílo, současné umění
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The study deals with the creation of gallery educational programs based on cooperation with artists and curators. The text is divided into two parts. In the theoretical part we try to define theoretical discursive field of art, galleries and gallery education. In the practical part we design gallery educational programs in cooperation with the artists and verify them with the children's group. KEYWORDS gallery education, discourse, visual culture, art work, contemporary art
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Smetanová 7.14 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Barbora Smetanová 5.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Smetanová 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Smetanová 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. 259 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. 153 kB