velikost textu

Nepůvodní ploštice (Insecta: Heteroptera) v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nepůvodní ploštice (Insecta: Heteroptera) v České republice
Název v angličtině:
Alien Bugs (Insecta: Heteroptera) in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Iveta Váchalová
Vedoucí:
Mgr. Dagmar Říhová
Oponent:
Mgr. Jana Škodová
Id práce:
173159
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hmyz, introdukce, invazní organismus, projektová výuka
Klíčová slova v angličtině:
Insects, invasive organism, introduction, project education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Iveta Váchalová 4.8 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dagmar Říhová 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Škodová 352 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 153 kB