velikost textu

Zkušenost s úmrtím pacienta u studentů oboru Všeobecná sestra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zkušenost s úmrtím pacienta u studentů oboru Všeobecná sestra
Název v angličtině:
Nursing students´ experience of patient´s death
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Rulíková
Vedoucí:
doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc.
Oponent:
Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Id práce:
173123
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
SOUHRN Reflexe zkušeností studentů oboru Všeobecná sestra s úmrtím pacienta v průběhu studia byla získávána formou dotazníkového šetření. Byla porovnávána teorie s praxí a zjišťovány potřeby studentů, kteří se setkali s umírajícím pacientem. Ze šetření byl vyvozen závěr, který doporučuje rozšíření studijního programu o možnost sdílení pocitů a zkušeností studentů po setkání s úmrtím pacienta. Klíčová slova: úmrtí, umírající pacient, studium, výuka studentů, psychická podpora studentů, ošetřovatelská péče
Abstract v angličtině:
SUMMARY Reflections on student nurse's experience with death of a patient during their studies were collected in form of questionnaires. Theory and practice were compared and research conducted into the needs of students, who experienced patient's death during their studies. Research concluded with recommendation for widening the nursing course programme and adding opportunities for students to share their feelings and experiences after their patients death. Key terms: death, dying patient, study, teaching, emotional support for students, nursing care
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Rulíková 417 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Rulíková 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Rulíková 3 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 186 kB