text size

Essays on Health Economics and Health Policy

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Essays on Health Economics and Health Policy
Title (in czech):
Eseje z ekonomie zdravotnictví a zdravotní politiky
Type:
Dissertation
Author:
PhDr. Jana Votápková
Supervisor:
PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Opponents:
Olena Stavrunova, Dr.
Bc. et Bc. Michal Horný, M.Sc., Ph.D.
Andrea Menclová, Ph.D.
Thesis Id:
172818
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Institute of Economic Studies (23-IES)
Study programm:
Economics and Finance (P0311D050001)
Study branch:
Economics and Finance (DK_EF)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
13/05/2020
Defence result:
Pass
Language:
English
Keywords (in czech):
Zdravotnictví, lůžková péče, efektivita, poplatky ve zdravotnictví, před-důchodový věk.
Keywords:
Healthcare, inpatient sector, efficiency, user charges, pre--retirement savings.
Abstract (in czech):
Disertační práce Essays on Health Economics and Health Policy Autor: PhDr. Jana Votápková Školitel: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. Akademický rok: 2019/2020 Tato disertační práce je souborem tří esejí zabývajících se ekonomií zdravotnictví v České republice. Součástí je také esej, která shrnuje jejich výsledky do doporučení pro zdravotní politiku České republiky. Výběr témat obsažených v této disertační práci byl motivován doporučeními OECD v oblasti zdravotnictví. První esej analyzuje efektivitu všeobecných nemocnic v ČR a zdůrazňuje nezbytnost dobře fungujícího systému DRG. Poplatky za pobyt v nemocnici, tj. za lůžkovou péči, které byly zavedeny v roce 2008 a krátce poté byly opět zrušeny, jsou analyzovány jako nástroj, který zvyšuje spoluúčast pacientů a může tedy účinně zvýšit efektivitu zdravotního systému prostřednictvím dodatečných zdrojů financí a redukcí nadměrné poptávky po zdravotních službách. Osobní úspory, zvláště osob v před-důchodovém věku, jsou v disertaci chápány jako další soukromý zdroj vstupující do veřejného systému, který může ulevit napjatému rozpočtu zdravotnictví a důchodového systému. Bylo zjištěno, že zdravotní stav obyvatel v před-důchodovém věku má pozitivní vliv na výši likvidních úspor tohoto segmentu obyvatel.
Abstract:
Dissertation Thesis: Essays on Health Economics and Health Policy Author: PhDr. Jana Votápková Advisor: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. Academic year: 2019/2020 This dissertation thesis is a collection of three applied economics essays and a comprehensive discussion essay which includes policy recommendations resulting from the empirical essays included in this dissertation thesis, and other early work of the author. The topics analyzed were motivated by recent Czech healthcare reforms that address the recommendations raised by the OECD. Firstly, efficiency of Czech general hospitals is analyzed stressing the need for a well-functioning DRG system. Secondly, inpatient user charges which were introduced in 2008 and abolished shortly after, are analyzed as a tool which increases private participation in healthcare expenses and thus may boost healthcare efficiency both through additional resources and reduction of excess demand for healthcare services. Thirdly, personal savings, pre-retirement savings in particular, are viewed as another private source which could ease the tight public healthcare and pension budgets. It is shown that health status is a positive determinant for pre-retirement liquid savings, thus preventive health programs should be given a priority within the Czech healthcare system.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Jana Votápková 4.03 MB
Download Abstract in czech PhDr. Jana Votápková 68 kB
Download Abstract in english PhDr. Jana Votápková 67 kB
Download Supervisor's review PhDr. Martin Gregor, Ph.D. 222 kB
Download Opponent's review Olena Stavrunova, Dr. 148 kB
Download Opponent's review Bc. et Bc. Michal Horný, M.Sc., Ph.D. 164 kB
Download Opponent's review Andrea Menclová, Ph.D. 222 kB
Download Defence's report prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D. 154 kB