velikost textu

Essays on Health Economics and Health Policy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Essays on Health Economics and Health Policy
Název v češtině:
Eseje z ekonomie zdravotnictví a zdravotní politiky
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jana Votápková
Školitel:
PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Oponenti:
Olena Stavrunova, Dr.
Bc. et Bc. Michal Horný, M.Sc., Ph.D.
Andrea Menclová, Ph.D.
Id práce:
172818
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomie a finance (P0311D050001)
Obor studia:
Ekonomie a finance (DK_EF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Zdravotnictví, lůžková péče, efektivita, poplatky ve zdravotnictví, před-důchodový věk.
Klíčová slova v angličtině:
Healthcare, inpatient sector, efficiency, user charges, pre--retirement savings.
Abstrakt:
Disertační práce Essays on Health Economics and Health Policy Autor: PhDr. Jana Votápková Školitel: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. Akademický rok: 2019/2020 Tato disertační práce je souborem tří esejí zabývajících se ekonomií zdravotnictví v České republice. Součástí je také esej, která shrnuje jejich výsledky do doporučení pro zdravotní politiku České republiky. Výběr témat obsažených v této disertační práci byl motivován doporučeními OECD v oblasti zdravotnictví. První esej analyzuje efektivitu všeobecných nemocnic v ČR a zdůrazňuje nezbytnost dobře fungujícího systému DRG. Poplatky za pobyt v nemocnici, tj. za lůžkovou péči, které byly zavedeny v roce 2008 a krátce poté byly opět zrušeny, jsou analyzovány jako nástroj, který zvyšuje spoluúčast pacientů a může tedy účinně zvýšit efektivitu zdravotního systému prostřednictvím dodatečných zdrojů financí a redukcí nadměrné poptávky po zdravotních službách. Osobní úspory, zvláště osob v před-důchodovém věku, jsou v disertaci chápány jako další soukromý zdroj vstupující do veřejného systému, který může ulevit napjatému rozpočtu zdravotnictví a důchodového systému. Bylo zjištěno, že zdravotní stav obyvatel v před-důchodovém věku má pozitivní vliv na výši likvidních úspor tohoto segmentu obyvatel.
Abstract v angličtině:
Dissertation Thesis: Essays on Health Economics and Health Policy Author: PhDr. Jana Votápková Advisor: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. Academic year: 2019/2020 This dissertation thesis is a collection of three applied economics essays and a comprehensive discussion essay which includes policy recommendations resulting from the empirical essays included in this dissertation thesis, and other early work of the author. The topics analyzed were motivated by recent Czech healthcare reforms that address the recommendations raised by the OECD. Firstly, efficiency of Czech general hospitals is analyzed stressing the need for a well-functioning DRG system. Secondly, inpatient user charges which were introduced in 2008 and abolished shortly after, are analyzed as a tool which increases private participation in healthcare expenses and thus may boost healthcare efficiency both through additional resources and reduction of excess demand for healthcare services. Thirdly, personal savings, pre-retirement savings in particular, are viewed as another private source which could ease the tight public healthcare and pension budgets. It is shown that health status is a positive determinant for pre-retirement liquid savings, thus preventive health programs should be given a priority within the Czech healthcare system.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jana Votápková 4.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jana Votápková 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jana Votápková 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Gregor, Ph.D. 222 kB
Stáhnout Posudek oponenta Olena Stavrunova, Dr. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. et Bc. Michal Horný, M.Sc., Ph.D. 164 kB
Stáhnout Posudek oponenta Andrea Menclová, Ph.D. 222 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D. 154 kB