velikost textu

Mediální obraz homosexuality v Korejské republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální obraz homosexuality v Korejské republice
Název v angličtině:
Media Reflections of Homosexuality in Republic of Korea
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Marie Vildová
Vedoucí:
doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marek Zemánek, M.A.
Id práce:
172744
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Koreanistika (KOR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Korea|homosexualita|média|gay scéna|marketing
Klíčová slova v angličtině:
Korea|homosexuality|media|gay scene|marketing
Abstrakt:
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je představit obraz homosexuality v korejských médiích, především v období let 2000–2015. Za prvé bude přiblíženo všeobecné klima korejské konzervativní společnosti, která se vůči homosexualitě staví negativně, a budou osvětleny důvody formující všeobecný názor na sexuální menšiny. Hlavním záměrem je však přiblížit populární kulturu v těch médiích, kde se homosexualita stala oblíbeným prostředkem zábavy: ta oslovuje především ženské publikum a ženy jsou hlavními konzumentkami homoerotických materiálů. Tato subkultura bude představena prostřednictvím japonských komiksů, které znamenaly počátek jejího vzniku. Následně bude zmíněna domácí komiksová tvorba a to, jak komiksy a hudební průmysl inspirovaly dívky a ženy k vytváření homosexuální produkce. Veškeré zmíněné materiály jsou až do současnosti oblíbené a vyhledávané. Jejich popularita se odráží i ve filmové a seriálové tvorbě, především po roce 2006, po premiéře průlomového filmu Wangŭi namdža. Existuje ale velký rozdíl v jejich zpracování, v návaznosti na to, zda se jedná o komerční nebo nezávislou tvorbu. Klíčová slova: Homosexualita, film, média, marketing, manhwa, yaoi, BL
Abstract v angličtině:
Abstract: The aim of this thesis is to present the image of homosexuality in Korean media, especially during of years 2000-2015. First of all, it aims to introduce the general mood and prejudice against sexuality caused by the Korean conservative society. This paper will introduce the roots of this hostility and explain the reasons that formed this general view of the sexual minorities in South Korea. Also, another main focal point of this paper is to offer insight into South Korean media culture, where male homosexuality is becoming a popular theme: this so-called genre is favourited by women that are growing to be the main consumers of homoerotic materials. This subculture and its roots is going to be introduced through Japanese manga. Subsequently, Korean manhwa will follow and it will be explained how those comics and music industry inspired young girls and women to create their own stories – otherwise known as fan fiction. All of the mentioned materials are very popular to this day. Their popularity can be seen in male homosexualitity oriented movies and dramas, especially after year 2006 when The King and The Clown made its premiere. Nevertheless, there‘s a difference of how movies are filmed and presented to the public depending on being mainstream or independent movies. Keywords: Homosexuality, movie, media, marketing, manhwa, yaoi, BL
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Vildová 2.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Vildová 398 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Vildová 328 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Zemánek, M.A. 171 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB